christiandelfino:

Delancey & Bowery - Manhattan, NY - December, 2012

christiandelfino:

Delancey & Bowery - Manhattan, NY - December, 2012

(Source: christiandelfino2)

  1. hammerito reblogged this from christiandelfino2
  2. christiandelfino2 posted this
-
Sunday, 16th December